21 සියවසේ අවසන් සිකුරු සංක්‍රාන්තිය.- The-last Venus transit in this Century

21 සියවසේ අවසන් සිකුරු සංක්‍රාන්තිට තව දින කිහිපයයි.. ලංකාවේ අපට ජුනි 6 වන දින උදැසන මෙම දුර්ලභ අවස්ථාව නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. එහෙත් අප හිරු දෙස බලන නිසා ආරක්ෂක උපක්‍රම භාවිතා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හිරු දෙස බැලීමේදී අනුමත Filters හෝ හිරුගේ ඡායාව නිරීක්ෂණය වැනි ක්‍රම ඔබ අනිවාර්යෙන් භාවිතා කලයුතුයි. නැතහොත් ඔබේ ඇසට විශාල හානියක් සිදු වෙන්න තියන ඉඩකඩ වැඩියි.
පහත දක්වා ඇත්තේ එවැනි සුදුසු ක්‍රම කිහිපයක්.
1. අංක 14 හෝ වැඩි අගයක් සදහන් පෑස්සුම් වලදී භාවිතා කරන ආරක්ෂක කණ්නාඩි.
2. සුර්ය ග්‍රහණ නැරබීම සදහා විශේෂයෙන් සැලසුම් කර ඇති කණ්නාඩි.. (Eclipse glasses )
3.  විශේෂයෙන් නිමවා ඇති සූර්ය දෙනෙති හෝ දුරේක්ෂ..
4. සිදුරු කැමරාව.
පහත දැක්වෙන ක්‍රම කොහොමවත් භාවිතයට ගන්න එපා..
1. පහන් දැලි ආලේප කොට සකසා ගත් විදුරු කැබලි.
2. සූර්ය කණ්නාඩි.. ( Sun glasses)
පහත ලිපිත් ඔබට වැදගත් වේවි.
මෙම අවස්ථාව උපයෝගී කරගෙන අපට බොහෝ ගණනයන් කල හැකියි. උදාහරණයක් ලෙස Parallax Method  මගින් සුර්යයාට ඇති දුර ගණනය කිරීම දැක්විය හැකියි.
Sri lankan Astronomy, Srilanka Astronomy 
Advertisements
This entry was posted in තාරකා විද්‍යා දැනුම. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s