ඇස රවටන මන්දාකිණි ගැටුම් – NGC 3314

ඉහත දැක්වෙන්නේ  හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය මගින් ලබා ගන්නා ලද ඉතා දුර්ලභ ඡායාරූපයක්. එක මත එක පිහිටන අයුරින් අපට පෙනෙන මෙම මන්දාකිණි යුගලය NGC 3314 හා NGC 3314A ලෙස හදුන්වනවා. ඡායාරූපයේ මෙසේ පෙනුනත් මෙම මන්දාකිණි දෙක අතර දුර ආලෝක වර්ෂ බිලියන ගණනක්. තවත් විදියකින් කිව්වොත් අපේ ක්ෂිරපථය (Milky way) හා Andromeda මන්දාකිනිය අතර දුර මෙන් දහ ගුණයක පමණ දුර  පරතරයක් සහිතයි. පෘතුවියේ සිට බැලූවිට අපට හොදින් දැකගත හැකි සර්පිලාකාර බාහු සහිත මන්දාකිණියක් ලෙසත් NGC 3314A හදුන්වා දෙන්න පුළුවන්.

NASA ඇසුරෙන්

Sri Lankan Astronomy – Astronomy Srilanka 
Astronomy in Sinhala 
Advertisements
This entry was posted in විශේෂාංග. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s